Obowiązek informacyjny RODO
 

Chcemy żebyś wiedział(a), że Administratorem Danych Osobowych jest TONY Sp. z o.o. Sp.k. (wszystkie dane rejestrowe dostępne są na stronie www.tony.com.pl). Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z witryny w żądanym przez Ciebie zakresie.

Chcemy też Ciebie zapewnić, że Twoja zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: info@tony.com.pl , lub złożyć wniosek w siedzibie spółki. Dane kontaktowe do siedziby Spółki znajdują się na stronie www.tony.com.pl Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Za wyraźną Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi będziemy przechowywać do czasu, aż wycofasz zgodę lub zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się. 

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

  • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii, co znaczy że jeżeli zwrócisz się do nas z zapytaniem jakie Twoje dane przetwarzamy będziemy zobowiązani udzielić Ci pełnej odpowiedzi;

  • do sprostowania (poprawiania) danych;

  • do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli;

  • ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub też nie chcesz, żebyśmy je usunęli;

  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail info@tony.com.pl  lub skontaktuj się z pracownikiem w siedzibie Spółki. Dokładne dane adresowe  znajdują się na stronie www.tony.com.pl 

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy. 

  1. pl
  2. en

RODO

53-605 Wrocław

Pl. Orląt Lwowskich 20c

info@tony.com.pl

+48 535 425 100

Regulamin sklepu

Polityka prywatności