Lekcja 1. Gamy i koło kwintowe 

 • Przypomnienie schematu rozmieszczenia półtonów i całych tonów w gamie dur i moll

 • Omówienie sposobów budowania gam -  schemat na instrumencie, odległości interwałowe,  schemat stopni względem prymy (myślenie składnikowe) i koło kwintowe

 • Omówienie budowy koła kwintowego - znaki chromatyczne, tonacje równoległe, jak zapamiętać kolejność

 • Rozpoznawanie tonacji w teorii

 • Budowanie gam we wszystkich tonacjach z użyciem koła kwintowego
   

Lekcja 2. Ćwiczymy gamy na instrumencie

 • Przykłady ćwiczeń gam na instrumencie - sposoby rytmiczne (podstawowe podziały rytmiczne), melodyczne(progresje, tercje i inne interwały) i melodyczno-rytmiczne (połączenie dwóch poprzednich sposobów)

 • Interwały złożone - nona(9), decyma(10) undecyma(11), duodecyma(12), tercdecyma(13), kwartdecyma14), kwintdecyma(15)
   

Lekcja 3. Granie na “ucho”, licki i zmiany tonacji

 • Rozpoznawanie tonacji i akordów w utworze

 • Zmiany tonacji - transpozycja, modulacja

 • Przykłady ćwiczeń z kołem kwintowym  - zagrywki, licki, michałki, patterny, patenty itp  - przenoszenie do innych tonacji (schemat na gryfie, myślenie składnikowe i interwałowe)
   

Lekcja 4. Akordy

 • Przypomnienie trójdźwięków - moll, dur, zmn, zw

 • Przykłady ćwiczeń trójdźwięków na instrumencie - przewroty, granie przez więcej niż jedną oktawę 

 • Przypomnienie czterodźwięków - maj7, min7, 7, m7-5, 0,+7

 • Przykłady ćwiczeń czterodźwięków na instrumencie - przewroty, granie przez więcej niż jedną oktawę 

 • Czytanie funkcji harmonicznych
   

Lekcja 5. Rytm i metrum

 • Wartości rytmiczne w taktach 4/4, ¾,  6/8, 12/8 omówienie + ćwiczenia 

 • Przedłużanie wartości rytmicznych za pomocą łuku - ligatury

 • Poprawne grupowanie wartości rytmicznych w metrum 4/4, ¾, 6/8, 12/8 - przykłady i ćwiczenia

 • Triole czyli nieregularny podział wartości rytmicznych - grupowanie, poprawny zapis, ćwiczenia

 • Shuffle, swing

 • Jak ćwiczyć rytm? - spacer, stukanie, aplikacje i czytanie rytmu
   

Lekcja 6. Skala vs akord

 • Przypomnienie skal modalnych i pentatonik

 • Przyporządkowanie odpowiedniej (“podstawowej”) skali do akordu ( trójdźwięki i czterodźwięki)

 • Ogrywanie akordów z użyciem skal - przykłady teoretyczne i muzyczne  
   

Lekcja 7. Analiza utworu muzycznego na przykładzie różnych stylistyk

 • Tonacja

 • Metrum

 • Akordy

 • Skale

 • Rytm/groove

 • Charakterystyczne rzeczy

 • Instrumenty

 • Forma 

 • Inne
   

Lekcja 8. Kształcenie słuchu

 • Jak ćwiczyć słuch? - trzy etapy pracy

 • Ćwiczenia słuchu -  rozpoznawanie, śpiewanie, śpiewanie i granie (interwały), aplikacje, spisywanie, słuchanie i analizowanie
   

Lekcja 9. Instrumentoznawstwo

 • Podział instrumentów muzycznych

 • Omówienie wybranych instrumentów  - ich brzmienie, możliwości i rola w zespole 

 • Dobór instrumentarium w zależności od wykonywanej stylistyki - klasyczne rockowe trio, kwartety, trio jazzowe itp
   

Lekcja 9. Literatura muzyczna 

 • Chronologicznie wybrane stylistyki muzyczne i ich przykłady

 • Ciekawe i wartościowe płyty/ artyści / koncerty wg prowadzącego :D 

- Poziom zaawansowany -

- Poziom podstawowy -

Lekcja 1.  Wprowadzenie do teorii muzyki

 • Elementy dzieła muzycznego - omówienie + przykłady

 • Pięciolinia, klucz wiolinowy i basowy, znaki chromatyczne, kreski taktowe

 • Alfabet muzyczny

 • Interwały - półton i cały ton czyli 2m i 2w 

 • Podział wartości rytmicznych (cała nuta (1), półnuta (2), ćwierćnuta (4), ósemka (8), szesnastka(16) - drzewko)

 • Ćwiczenie rytmu - klaskanie ( 4,2,1)
   

Lekcja 2. Wprowadzenie do teorii muzyki part 2

 • Metrum - omówienie, podział na proste i złożone, mocne części taktu, przykłady (Outkast - Hey ya, Pink Floyd - Money, Brubeck - Take Five)

 • 3m i 3w - budowanie, rozpoznawanie 

 • Pauzy (1,2,4,8,16) omówienie i ćwiczenie 
   

Lekcja 3. Gama durowa

 • Omówienie czym jest gama i z jakich interwałów się składa

 • Ćwiczenie budowania gam 

 • 4cz i 5cz omówienie interwałów i budowanie 
   

Lekcja 4. Akordy 

 • Czym są akordy, tercjowa budowa akordów

 • Wprowadzenie pojęć pryma, tercja i kwinta akordu 

 • Omówienie trójdźwięku durowego, molowego, zmniejszonego i zwiększonego - podobieństwa/różnice w budowie i brzmieniu

 • Symbole trójdźwięków

 • Ćwiczenie budowania trójdźwięków - omówienie sposobów
   

Lekcja 5. Interwały i ich przewroty

 • tr/4zw/5zmn, 6m i 6w, 7m i 7w i 8cz - wprowadzenie

 • Podsumowanie wszystkich interwałów w obrębie oktawy

 • Podział interwałów na dysonanse i konsonanse 

 • Przewroty interwałów - omówienie, prezentacja schematu  

 • Sposób na rozpoznawanie interwałów - melodyjki, “wesołe i smutne” interwały, dysonanse i konsonanse
   

Lekcja 6. Skale modalne

 • Omówienie czym są skale, po co je ćwiczymy i które z nich najczęściej spotykamy w muzyce

 • Omówienie każdej skali modalnej z osobna - brzmienie, charakter, budowa

 • Zestawienie gamy durowej i molowej i ich paralelność 
   

Lekcja 7. Akordy na stopniach

 • Wprowadzenie pojęcia triady harmonicznej  czyli T, S i D

 • Omówienie budowy akordów(trójdźwięki) na stopniach gamy durowej

 • Przykładowe progresje akordów czyli ” jak tworzyć piosenki”

 • Zadanie domowe: stworzyć piosenkę w oparciu o akordy na stopniach
   

Lekcja 8. Czterodźwięki

 • Wprowadzenie akordów maj7, 7, m7, m7 b5,  zmniejszony i zwiększony

 • Przewroty akordów (trójdźwięki i czterodźwięki), slash chords

 • Czterodźwięki na stopniach

 • Wprowadzenie pentatoniki molowej i durowej
   

Lekcja 9. Rytm

 • Grupowanie szesnastek (ligatury) 

 • Rytm punktowany - kropki przy nucie

 • Synkopy

 • Nieregularny podział wartości - triola
   

Lekcja 10. Symbole muzyczne i forma utworu

 • Omówienie symboli muzycznych : symbole dynamiki, artykulacji, rytmiki, agogiki, akordów, formy i  inne symbole - przykłady na nutach/kwitach/utworach

 • Omówienie z jakich części może składać się utwór, jak rozpoznawać i je nazywać ( zwrotka, refren, intro, bridge, special chorus, vamp, coda itp) - przykłady na nutach/kwitach/utworach
   

Lekcja 11.  Zapisywanie muzyki

 • Czym jest kwit, dla kogo jest i jakie informacje zawiera

 • Gdzie szukać kwitów, nut , opracowań, akordów

 • Analiza przykładów - kwity abersoldowe/irealowe, pisane ręcznie, partytury, “ogniskowe” śpiewniki, prymki, nuty czyli zapisane partie dla danego instrumentu

 • Jak napisać kwit - wspólne pisanie 

 • Zadanie :  napisanie prostego kwitu dla konkretnej piosenki 
   

BONUS

Lekcja 12. Jak komponować utwory?

 • Komponowanie  poprzez: rytm, metrum, progresje akordowe, melodie, riffy, groovy

 • Inspiracje - jak z nich korzystać, czy to już plagiat?

 • Analiza utworu - Co jest motorem napędowym piosenki? - przykłady różnych stylistyk muzycznych

Teoria Muzyki | program zajęć

Teoria Muzyki | program zajęć

 1. pl
 2. en

RODO

53-605 Wrocław

Pl. Orląt Lwowskich 20c

info@tony.com.pl

+48 535 425 100

Regulamin sklepu

Polityka prywatności